Algemene voorwaarden

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de oefeningen uit de BOOST programma’s is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 BOOST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

Artikel 2: Lidmaatschap
2.1 De deelnemer ontvangt na betaling een toegangslink waarmee hij of zij kan deelnemen aan de modules van het gekozen BOOST programma.
2.2 De toegangslink BOOST is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.3 De toegangslink is 3 maanden geldig, ingaande vanaf de datum van verzending.
2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de oefeningen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3: Betaling en Opzeggen
3.1 De betaling van een BOOST programma kan via bank (IDEAL) of via bank overboeking. Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen
4.1 Indien deelnemer langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan de geldigheidsduur van de persoonlijke toegangslink in overleg met BOOST voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5. Zwangerschap of ziekte
5.1 Bij ziekte kan de persoonlijke toegangslink in overleg met BOOST voor bepaalde tijd worden opgeschort.
5.2 In geval van zwangerschap wordt aangeraden om in overleg met de verloskundige te besluiten om wel of niet deel te nemen aan één van de BOOST programma’s.  Indien deelnemer toch wenst deel te nemen aan de bewegingsoefeningen van de BOOST programma’s is dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.

8. Wijzigingen prijzen
8.1 BOOST behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief, website en facebook.